image image image image image image
Üzenet
  • EU e-Privacy Directive

    This website uses cookies to manage authentication, navigation, and other functions. By using our website, you agree that we can place these types of cookies on your device.

    View e-Privacy Directive Documents

Az Aut-Multimdia Kft., mint a www.psvt.hu weboldal zemeltet?je ezton kijelenti, hogy tiszteletben tartja a szemlyes adatok vdelmhez f?z?d? alkotmnyos alapjogot. M?kdse sorn felhasznltl tudomsra jutott informcik megszerzse s feldolgozsa sorn eleget tesz a szemlyes adatok gpi feldolgozsrl szl 1998. vi VI. tv., a szemlyes adatok vdelmr?l s a kzrdek? adatok nyilvnossgrl szl 1992. vi LXIII. tv. valamint a Polgri Trvnyknyvr?l szl 1959. vi IV. trvny vonatkoz rendelkezseinek.

Az Aut-Multimdia Kft. ktelezettsget vllal arra, hogy a tudomsra jutott informcikat teljes kr? titoktartssal kezeli, az egyedi felhasznli adatokat kizrlag az rintett felhasznl hozzjrulsval hasznlja fel egyb clra, adja ki harmadik fl szmra, illetve trolja. Hozzjrulsnak min?sl az az eset, ha a felhasznl sajt adatait brmely az oldalon, tallhat krd?ven megadta.
Az Aut-Multimdia Kft. az albb rgztett elveknek s szablyoknak megfelel?en jr el a felhasznli, illetve egyb adatok, informcik kezelse sorn.
I. Adatvdelmi politiknk jogszablyi httere s clja:
 
Jelen szablyok kialaktsakor klns tekintettel vettk figyelembe az 1992. vi LXIII. trvny a szemlyes adatok vdelmr?l s a kzrdek? adatok nyilvnossgrl, az 1998. vi VI. trvny az egynek vdelmr?l a szemlyes adatok gpi feldolgozsa sorn, Strassbourgban, 1981. janur 28. napjn kelt Egyezmny kihirdetsr?l rendelkezseit, illet?leg az "ONLINE PRIVACY ALLIANCE" ajnlsait, valamint adatvdelmi orszggy?lsi biztos ltal kiadott llsfoglalsokat.
A jelen adatvdelmi politika clja, hogy szolgltatsaink minden terletn, minden egyn szmra, tekintet nlkl nemzetisgre vagy lakhelyre, biztostva legyen, hogy jogait s alapvet? szabadsgjogait, klnsen a magnlethez val jogt tiszteletben tartsk a szemlyes adatainak gpi feldolgozsa sorn (adatvdelem). 
II. A szemlyes adatokkal kapcsolatos fogalmak meghatrozsa:
szemlyes adat:a meghatrozott termszetes szemllyel (a tovbbiakban: rintett) kapcsolatba hozhat adat, adatbl levonhat, az rintettre vonatkoz kvetkeztets. A szemlyes adat adatkezels sorn mindaddig meg?rzi e min?sgt, amg kapcsolata az rintettel helyrellthat; 
klnleges adat: a faji eredetre, a nemzeti, nemzetisgi s etnikai hovatartozsra, a politikai vlemnyre vagy prtllsra, a vallsos vagy ms meggy?z?dsre, az egszsgi llapotra, a kros szenvedlyre, a szexulis letre, valamint a bntetett el?letre vonatkoz szemlyes adatok; 
adatkezels:alkalmazott eljrstl fggetlenl a szemlyes adatok gy?jtse, felvtele s trolsa, feldolgozsa, hasznostsa (idertve a tovbbtst s a nyilvnossgra hozatalt) s trlse. Adatkezelsnek szmt adatok megvltoztatsa s tovbbi felhasznlsuk megakadlyozsa is; 
adatfeldolgozs:adatkezelsi m?veletek, technikai feladatok elvgzse, fggetlenl a m?veletek vgrehajtshoz alkalmazott mdszert?l s eszkzt?l, valamint alkalmazs helyt?l; 
adattovbbts:ha adatot meghatrozott harmadik szemly szmra hozzfrhet?v teszik; 
nyilvnossgra hozatal:ha adatot brki szmra hozzfrhet?v teszik; 
adatkezel?: a termszetes vagy jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely a szemlyes adatok kezelsnek cljt meghatrozza, adatkezelsre vonatkoz dntseket meghozza s vgrehajtja, illet?leg a vgrehajtssal adatfeldolgozt bzhat meg. Ktelez? adatkezels esetn adatkezels cljt s feltteleit, valamint adatkezel?t adatkezelst elrendel? trvny vagy nkormnyzati rendelet hatrozza meg; 
adatfeldolgoz:a termszetes vagy jogi szemly, illetve jogi szemlyisggel nem rendelkez? szervezet, aki vagy amely adatkezel? megbzsbl szemlyes adatok feldolgozst vgzi; 
adattrls:adatok felismerhetetlenn ttele oly mdon, hogy a helyrelltsuk nem lehetsges; 
automatizlt adatllomny:automatikus feldolgozsra kerl? adatok sora; 
gpi feldolgozs:a kvetkez? m?veleteket tartalmazza, ha azokat rszben vagy egszben automatizlt eszkzkkel hajtjk vgre: adatok trolsa, adatokkal vgzett logikai vagy aritmetikai m?veletek, adatok megvltoztatsa, trlse, visszakeresse s terjesztse. 
III. Adatkezelsi alapelvek:
a.      adatokat csak tisztessgesen s trvnyesen szabad megszerezni s feldolgozni;
b.      adatokat csak meghatrozott s trvnyes clra szabad trolni, s attl eltr? mdon nem szabad felhasznlni;
c.       adatoknak trolsuk cljval arnyban kell llniuk, s meg kell felelnik e clnak, azon nem terjeszkedhetnek tl;
d.      adatoknak pontosaknak, s ha szksges id?szer?eknek kell lennik; 
e.      adatok trolsi mdjnak olyannak kell lennie, amely az adatalany azonostst csak a trols 
cljhoz szksges ideig teszi lehet?v,
f.        nem lehet gpi ton feldolgozni a faji eredetre, a politikai vlemnyre, a vallsos vagy ms meggy?z?dsre, valamint az egszsgre, a szexulis letre vonatkoz szemlyes adatokat, kivve, ha a hazai jog megfelel? biztostkokat nyjt. Ez vonatkozik a bntet? tletekkel kapcsolatos szemlyes adatokra is,
g.      megfelel? biztonsgi intzkedseket kell tenni automatizlt adatllomnyokban trolt szemlyes adatok vdelme rdekben a vletlen vagy jogtalan megsemmists, vagy vletlen elveszts, valamint a jogtalan hozzfrs, megvltoztats vagy terjeszts megakadlyozsra.

IV. Adatalanyt vd? tovbbi garancik:

Mindenkinek joga van arra, hogy

a.      tudomst szerezzen a szemlyes adatok automatizlt llomnyrl, annak f? cljairl, valamint adatllomnyt kezel? szemlyr?l s szoksos lakhelyr?l vagy szkhelyr?l;
b.      sszer? id?kznknt s tlzott ksedelem vagy kltsg nlkl rtesljn arrl, hogy egy automatizlt adatllomnyban szemlyes adatait troljk-e, s ezekr?l az adatokrl szmra rthet? formban tjkoztassk;
c.       indokolt esetben ezeket az adatokat helyesbttethesse, vagy trltethesse a lehet? legegyszer?bben s leggyorsabban megvalsthat mdon;
d.      jogorvoslattal lhessen, ha a jogszablyokban foglalt tjkoztatsi vagy indokolt esetben kzlsi, helyesbtsi, illetve trlsi krelmt nem teljestik. Az rintett krelmre adatkezel? tjkoztatst ad az ltala kezelt, illet?leg az ltala megbzott feldolgoz ltal feldolgozott adatairl, adatkezels cljrl, jogalapjrl, id?tartamrl, adatfeldolgoz nevr?l, cmr?l (szkhelyr?l) s adatkezelssel sszefgg? tevkenysgr?l, tovbb arrl, hogy kik s milyen clbl kapjk vagy kaptk meg adatokat. Adatkezel? kteles a krelem benyjtstl szmtott legrvidebb id? alatt, legfeljebb azonban 30 napon bell rsban, kzrthet? formban megadni a tjkoztatst. Az rintett, jogainak megsrtse esetn, adatkezel? ellen a brsghoz fordulhat. Adatkezel? az rintett adatainak jogellenes kezelsvel vagy a technikai adatvdelem kvetelmnyeinek megszegsvel msnak okozott krt kteles megtrteni. Az rintettel szemben adatkezel? felel adatfeldolgoz ltal okozott krrt is. Adatkezel? mentesl a felel?ssg all, ha bizonytja, hogy a krt adatkezels krn kvl es? elhrthatatlan ok idzte el?. Nem kell megtrteni a krt annyiban, amennyiben a krosult szndkos vagy slyosan gondatlan magatartsbl szrmazott. 
Szemlyes adat akkor kezelhet?, ha
a.                  ahhoz az rintett hozzjrul, vagy
b.      azt trvny vagy - trvny felhatalmazsa alapjn, abban meghatrozott krben - helyi nkormnyzat rendelete elrendeli. Trvny kzrdekb?l - adatok krnek kifejezett megjellsvel - elrendelheti a szemlyes adat nyilvnossgra hozatalt. Minden egyb esetben a nyilvnossgra hozatalhoz az rintett hozzjrulsa, klnleges adat esetben rsbeli hozzjrulsa szksges. Ktsg esetn azt kell vlelmezni, hogy az rintett a hozzjrulst nem adta meg. Az rintett hozzjrulst megadottnak kell tekinteni az rintett kzszereplse sorn ltala kzlt vagy a nyilvnossgra hozatal cljbl ltala tadott adatok tekintetben. 
Klnleges adat akkor kezelhet?, ha
a.      az adatkezelshez az rintett rsban hozzjrul, vagy
b.      a faji eredetre, a nemzeti s etnikai kisebbsghez tartozsra, a politikai vlemnyre vagy prtllsra, a vallsos vagy ms vilgnzeti meggy?z?dsre, az rdek-kpviseleti szervezeti tagsgra vonatkoz adatok esetben, az nemzetkzi egyezmnyen alapul, vagy Alkotmnyban biztostott alapvet? jog rvnyestse, tovbb a nemzetbiztonsg, a b?nmegel?zs vagy a b?nldzs rdekben trvny elrendeli;
c.       egyb esetekben azt trvny elrendeli.
Az adatkezelssel s a ltogatk szemlyes adatainak a vdelmvel kapcsolatos el?rsok kizrlag a termszetes szemlyekre vonatkoznak tekintettel arra, hogy a szemlyes adatok is kizrlag termszetes szemlyek vonatkozsban rtelmezhet?ek (a szemlyes adatok vdelmr?l s a kzrdek? adatok nyilvnossgrl szl 1992. vi LXIII. tv. 2. 1. pont alapjn), ezrt jelen adatvdelmi politika kizrlag termszetes szemlyek szemlyes adatainak kezelse vonatkozsban br ktelez? er?vel. 
Adatkezels clhoz ktttsge:
Szemlyes adatot kezelni csak meghatrozott clbl, jog gyakorlsa s ktelezettsg teljestse rdekben lehet. Adatkezelsnek minden szakaszban meg kell felelnie e clnak. Csak olyan szemlyes adat kezelhet?, amely adatkezels cljnak megvalsulshoz elengedhetetlen, a cl elrsre alkalmas, csak a cl megvalsulshoz szksges mrtkben s ideig. 
Adattovbbts, adatkezelsek sszekapcsolsa:
Adatok akkor tovbbthatk, valamint a klnbz? adatkezelsek akkor kapcsolhatk ssze, ha az rintett ahhoz hozzjrult, vagy trvny azt megengedi, s ha az adatkezels felttelei minden egyes szemlyes adatra nzve teljeslnek. 
Adatbiztonsg:
Adatkezel?, illet?leg tevkenysgi krben adatfeldolgoz kteles gondoskodni az adatok biztonsgrl, kteles tovbb megtenni azokat a technikai s szervezsi intzkedseket s kialaktani azokat az eljrsi szablyokat, amelyek az adatvdelmi trvny, valamint az egyb adat- s titokvdelmi szablyok rvnyre juttatshoz szksgesek. Az adatokat vdeni kell klnsen a jogosulatlan hozzfrs, megvltoztats, nyilvnossgra hozs vagy trls, illet?leg srls vagy a megsemmisls ellen. 
V. Adatvdelmi irnyelvek: 
Az Aut-Multimdia Kft. ktelezettsget vllal arra, hogy felhasznlinak brmely adatnak felvtele, rgztse, kezelse el?tt vilgos, figyelemfelkelt? s egyrtelm? kzlst tesz kzz (adatvdelmi nyilatkozat), amelyben tjkoztatja ?t az adatfelvtel mdjrl, cljrl s elveir?l. Mindezeken tlmen?en az Aut-Multimdia Kft. felhvja a felhasznl figyelmt adatszolgltats nkntessgre. Az rintettet tjkoztatni kell adatkezels cljrl s arrl, hogy adatokat kik fogjk kezelni, illetve feldolgozni. Adatkezelsr?l val tjkoztats megtrtnik azzal is, hogy jogszably rendelkezik a mr ltez? adatkezelsb?l tovbbtssal vagy sszekapcsolssal adat felvtelr?l. 
Minden olyan esetben, ha a szolgltatott adatokat az Aut-Multimdia Kft. az eredeti adatfelvtel cljtl eltr? clra kvnja felhasznlni, err?l kteles a felhasznlt tjkoztatni, s ehhez el?zetes, kifejezett hozzjrulst megszerezni, illet?leg lehet?sget biztostani szmra, hogy a felhasznlst megtiltsa. 
Az Aut-Multimdia Kft. az adatok felvtele, rgztse s kezelse sorn az alapelveknl rgztett korltozsokat minden esetben betartja, tevkenysgr?l az rintettet annak ignye szerint, elektronikus levelezs tjn tjkoztatja. Az Aut-Multimdia Kft. ktelezi magt, hogy semmilyen szankcit nem rvnyest az olyan felhasznlval szemben, aki a nem ktelez? adatszolgltatst megtagadja. 
Az Aut-Multimdia Kft. ktelezi magt, hogy gondoskodik az adatok biztonsgrl, megteszi tovbb azokat a technikai s szervezsi intzkedseket, s kialaktja azokat az eljrsi szablyokat, amelyek biztostjk, hogy a felvett, trolt, illetve kezelt adatok vdettek legyenek, illet?leg megakadlyozza azok megsemmislst, jogosulatlan felhasznlst s jogosulatlan megvltoztatst. Ktelezi magt arra is, hogy minden olyan 3. szemlyt, akiknek adatokat esetlegesen tovbbtja, vagy tadja, ugyancsak felhvja ez irny ktelezettsgeinek teljestsre. 

Az Aut-Multimdia Kft. jelenleg nem knl kifejezetten 14 ven aluli gyerekek szmra sznt szolgltatst, ezton kijelenti, hogy nem gy?jt s nem kezel 14 ves aluli gyermekekr?l szemlyes adatokat. Amennyiben 14 ven aluli gyermek szemlyes adatainak kezelsre vonatkoz igny merl fel a felhasznli oldalon, csak abban az esetben lehetsges ilyen adatok rgztse, amennyiben megfelel?en killtott ellen?rizhet? formj szl?i, vagy ms trvnyes kpvisel?i beleegyezs, hozzjruls ll rendelkezsnkre. Ilyen felhatalmazs hinyban gyerekek szemlyes adatait nem rgztjk (mg akkor sem, ha ennek hinyban a szolgltatst nem lehet ignybe venni). 
Amikor felhasznlink az oldalainkon tartzkodnak, ltalban megtehetik ezt anlkl, hogy fel kellene fednik sajt kiltket, vagy brmilyen szemlyes jelleg? adatot kellene megadniuk. Vannak azonban olyan oldalak s alkalmak, amikor az Aut-Multimdia Kft. ltal knlt szolgltats teljes kr? ignybevtelhez szksgess vlhat a felhasznlk bizonyos szemlyes adatainak (pldul nevnek, e-mail cmnek) megadsa, illetve ismerete. Termszetesen a nv s e-mail cm megadsnl a felhasznlknak lehet?sgk van arra, hogy ne a valdi nevket, hanem fed?nevet hasznljanak. 
Szemlyes azonostsra alkalmas adatokon, informcin azokat a termszetes szemlyekre vonatkoz szemlyes adatokat rtjk, melyek segtsgvel valakit szemlyben azonostani lehet, valakivel kommunikcis kapcsolatba lehet kerlni, vagy valakinek meg lehet hatrozni a fizikai elrhet?sgt - idertve, de nem korltozva az albbiakra: nv, lakscm, postacm, telefonszm, faxszm, e-mail cm. 
Nem min?slnek szemlyes adatnak azok az anonm informcik , melyeket a szemlyes azonosthatsg kizrsval gy?jtenek s termszetes szemllyel nem hozhatak kapcsolatba, illetve azok a demogrfiai adatok sem min?slnek szemlyes adatnak, melyeket gy gy?jtenek, hogy nem kapcsoljk hozz azokat azonosthat szemlyek szemlyes adataihoz, s ezltal nem llthat fel kapcsolat termszetes szemllyel. , melyeket a szemlyes azonosthatsg kizrsval gy?jtenek s termszetes szemllyel nem hozhatak kapcsolatba, illetve azok a demogrfiai adatok sem min?slnek szemlyes adatnak, melyeket gy gy?jtenek, hogy nem kapcsoljk hozz azokat azonosthat szemlyek szemlyes adataihoz, s ezltal nem llthat fel kapcsolat termszetes szemllyel.
 
ltalnos elvknt nyilvntjuk ki, hogy minden olyan esetben, amikor szemlyes adatokat krnk ltogatinktl, a szksges tjkoztat szveg elolvassa s rtelmezse utn szabadon dnthetnek arrl, megadjk-e a krt informcikat. Meg kell azonban jegyeznnk, hogy amennyiben valaki nem adja meg szemlyes adatait, olykor el?fordulhat, hogy nem tudja az adott, szemlyes adat megadshoz kttt szolgltatst ignybe venni. 
Jelen adatvdelmi politika a ltogatk nem nyilvnossgra sznt, hanem az Aut-Multimdia Kft. rendelkezsre bocstott szemlyes adatainak vdelmvel kapcsolatos. Ha valaki nszntbl nyilvnossgra hozza sajt szemlyes adatait vagy azok egy rszt, az ilyen informcikra a adatvdelmi politika hatlya nem terjed ki. 
Amennyiben az Aut-Multimdia Kft. egyes oldalain regisztrcira krjk felhasznlinkat, minden esetben feltntetjk, hogy mely adatokat, milyen clbl s felttelek mellett krjk "ktelez?" jelleggel megadni. A ktelez? kifejezs jelen esetben nem az adatfelvtel ktelez? jellegre utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitltse nlkl a regisztrci sikerrel nem zrulhat, gy bizonyos mez?k kitltetlenl hagysa, vagy nem megfelel? kitltse a regisztrci elutastshoz vezethet.
 
A felhasznlink ltal biztostott szemlyes, illetve egyb adatokat nem egsztjk ki s nem kapcsoljuk ssze ms forrsbl szrmaz adatokkal, vagy  informcival . Amennyiben a jv?ben klnbz? forrsokbl szrmaz adatok ilyenfajta sszekapcsolsra kerlne sor, ezt a tnyt kizrlag a megfelel? tjkoztatst kvet?en, el?zetesen adott ltogati hozzjruls esetn tesszk meg. 
A ltogatink ltal rendelkezsnkre bocstott szemlyes adatokat felhatalmazs hinyban semmilyen krlmnyek kztt nem adjuk harmadik fl szmra tovbb. 
Amennyiben az arra feljogostott hatsgok a jogszablyokban el?rt mdon (pl: b?ncselekmny gyanjval, hivatalos adat lefoglalsi hatrozatban) krik fel szemlyes adatok tadsra a szolgltatt, az Aut-Multimdia Kft. - trvnyi ktelezettsgnek eleget tve - tadja a krt s rendelkezsre ll informcikat. 
Amennyiben felhasznlink szemlyes adatokat bocstanak a rendelkezsnkre, minden szksges lpst megtesznk, hogy biztostsuk ezeknek az adatoknak a biztonsgt - mind a hlzati kommunikci (teht online adatkezels) sorn, mind az adatok trolsa, ?rzse (teht offline adatkezels) sorn. 
Az Aut-Multimdia Kft. biztostja, hogy a ltogatk elrhessk, javthassk s kiegszthessk sajt szemlyes adataikat azokon a kommunikcis csatornkon keresztl s ugyanolyan lehet?sgek biztostsval, melyek rvn a szemlyes adataikat korbban a rendelkezsnkre bocstottk. Ezltal szeretnnk biztostani azt, hogy a felhasznlink szemlyes adatai mindig frissek, pontosak s id?szer?ek legyenek. Ha brmelyik felhasznlnk kri, hogy szemlyes adatait trljk ki sajt rendszernkb?l (termszetesen  bizonyos esetben vllalva azt, hogy attl fogva nem, vagy nem olyan mdon tudja ignybe venni azt a szolgltatst, amelyhez ezek az adatok tartoztak), ezt haladktalanul teljestjk.
VI. Mindezen keretek kztt az Aut-Multimdia Kft. ltal az adatgy?jts sorn alkalmazott szablyok: 
A szervereink ltal automatikusan naplzott informcik.Szervereink automatikusan regisztrljk felhasznlink IP-cmt, az ltaluk hasznlt opercis rendszer s bngsz?program tpust s nhny ms informcit. Ezeket az informcikat kizrlag sszestett s feldolgozott formban hasznostjuk, szolgltatsaink esetleges hibinak kijavtsa, min?sgk javtsa rdekben s statisztikai clokra. Az adatokat a felhasznlk ltal megadott egyb adatokkal semmilyen formban nem kapcsoljuk ssze. 
Cookie-k. Egyes szolgltatsaink egyedi azonostt, gynevezett cookie-t helyeznek el felhasznlink szmtgpn. A cookie-k kizrlag a felhasznlk azonostsnak megknnytst szolgljk, ms clra nem vesszk ?ket ignybe. A cookie-fogads felhasznli tiltsa szolgltatsaink ignybevtelnek nem akadlya. Kivtelt kpez ez all, ha az Aut-Multimdia Kft. el?zetesen tjkoztatja a felhasznlt ennek ellenkez?jr?l. 
Regisztrci sorn rendelkezsnkre bocstott szemlyes adatok.Egyes szolgltatsaink ignybevtelhez felhasznlinknak regisztrcis krd?vet kell kitltenik. A regisztrci sorn keletkez? informcikat a legnagyobb krltekintssel, szigoran bizalmasan kezeljk, azokhoz illetktelenek nem frhetnek hozz. Az informcik megadsra azrt krjk felhasznlinkat, hogy az ignybe vett szolgltatst a lehet? legmagasabb sznvonalon biztosthassuk, statisztikai adatokat nyerjnk rluk, vagy a fizet? szolgltatsok djfizetst biztostsuk. Segtsgkkel szolgltatsainkat a felhasznlk rdekl?dsnek megfelel?en fejleszthetjk tovbb. Egyes informcikat sszestett s feldolgozott formban egyes partnereink rendelkezsre bocsthatunk abbl a clbl, hogy partnereink a felhasznlk rdekl?dsnek megfelel?en fejleszthessk szolgltatsaikat. Egyes informcikat statisztikai formban nyilvnossgra hozhatunk annak rdekben, hogy szolgltatsaink m?kdsr?l tjkoztassuk az rdekl?d?ket. Klnleges adatokat soha nem krnk "ktelez?" jelleggel megadni egy regisztrci sikeressghez. Az ilyen adatok szolgltatsa a felhasznl dntst?l fgg s ilyeneket kizrlag rsbeli hozzjruls alapjn tartunk nyilvn. 
A felhasznlk egyedi elrsre alkalmas adatok.A felhasznlk egyedi elrsre alkalmas adatokat (pldul e-mail cmeket) kizrlag a felhasznl ltal el?zetesen jvhagyott clra vesszk ignybe, azokat a felhasznl el?zetes rsbeli engedlye nlkl - a trvnyben el?rt kivtelekt?l eltekintve - harmadik fl rszre semmilyen krlmnyek kztt nem adjuk t. Amennyiben szolgltatsknlatunk b?vtse ezt szksgess teszi, egyes esetekben tjkoztat anyagokat kldnk felhasznlinknak. Minden ilyen esetben azonban a felhasznlt el?zetesen tjkoztatjuk arrl, hogy milyen jelleg? s mennyisg? kldemnyre szmthat, amennyiben az adott szolgltatst ignybe kvnja venni, s a felhasznl hozzjrulsa esetn rendelkezsre bocstjuk a szolgltatst. Amennyiben a felhasznl nem ad kifejezett hozzjrulst ms szolgltatsok szmra val biztostsra, gy csak s kizrlag azokat szabad szmra nyjtani, amelyekre a hozzjrulsa kiterjed, s csak addig, amg kifejezetten nem tiltakozik ellene.
 
A felhasznlk fizikai elrsre alkalmas adatok.A felhasznlk fizikai elrsre alkalmas adatokat kizrlag akkor gy?jtnk, ha az adott szolgltats jellege ezt nlklzhetetlenn teszi. Adatokat kizrlag a felhasznl ltal el?zetesen jvhagyott clra vesszk ignybe, azokat - a trvnyben el?rt kivtelekt?l eltekintve - harmadik fl rszre nem adjuk t. 

Nyilvnos kommunikcis lehet?sgek.A szolgltatsaink rszt kpez? nyilvnos kommunikcis csatornkat (pldul frumok) minden felhasznlnk sajt felel?ssgre veszi ignybe. A klnbz? hozzszlsok szerz?i joga adott felhasznlt illeti, ugyanakkor az Aut-Multimdia Kft. -nek joga van azokbl korltozs nlkl idzni, illetve azokat sokszorostani. A hozzszlsok harmadik fl ltal csak szemlyes hasznlatra nyomtathatk, tlthet?ek le, illetve terjeszthet?k, s kizrlag az Aut-Multimdia Kft. -nek rsbeli hozzjrulsval lehet ?ket felhasznlni. Felhvjuk felhasznlink figyelmt, hogy a nyilvnos kommunikcis csatornkon megjelen? hozzszlsokra, a nyilvnos kzlsekre rvnyes klnbz? jogszablyok az irnyadak (1986. vi II. trvny, 1978. vi IV. trvny). A kommunikcis szolgltatsokat ignybe vev? felhasznlk egyedi elrsre alkalmas adatokat a legnagyobb krltekintssel, szigoran bizalmasan kezeljk, azokhoz illetktelenek nem frhetnek hozz, azokat - a trvnyben el?rt kivtelekt?l eltekintve - harmadik fl rszre nem adjuk t. 

Linkek. Szolgltatsaink szmos olyan kapcsoldsi pontot (linket) tartalmaznak, amely ms szolgltatk oldalaira vezet. Ezen szolgltatk adat- s informcivdelmi gyakorlatrt az Aut-Multimdia Kft. nem vllal felel?ssget.

AE-CM 11F Dom Kamera

  • Dom kamera buszokba, kamionokba
  • Beptett mikrofon
  • Automatikus jszakai infra md

AE-CM 104 Oldal Kamera

  • Szles kr felhasznlhatsg a forgathat kamera bels?nek ksznhet?en, lehet oldal-, palfon- s tolatkamernak is hasznlni

Elrhet?sgek

Aut-Multimdia Kft.
2040 Budars Budapesti t 121.
Tel.:
06-23-440-309; 06-30-9445-460; 06-20-379-7454;
Tel: 06-23-428-060
Nyitvatarts: H-P: 8-17-ig; SZ-V: Zrva
E-mail:
info@psvt.hu